ผู้ผลิตและจำหน่ายใบมีดอุตสาหกรรม ใบมีดเครื่องจักรทุกชนิด          Th   |     En     
: Durham-Duplex

บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ (เซาท์อีสเอเชีย) จำกัดประวัติ เดอแรม-ดูเพล็กซ์

           บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ เรเซอร์ จำกัด (Durham Duplex Razor Company Ltd.) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1910 โดยเป็นบริษัทสาขาของผู้ผลิตมีดใบบาง (Razor Blade) ชื่อว่า บริษัท เดอแรม เรเซอร์ จำกัด (Durham Razor Company Inc.) ซึ่งได้ก่อตั้งที่ มหานครนิวยอร์ค (New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปลายศรรวรรษที่ 18 บริษัทฯได้ปฏิวัติการออกแบบนวัตกรรมใหม่ของการผลิตมีดใบบาง โดยการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้มีด บริษัทฯยังได้ริเริ่มการออกแบบใบมีดที่มีขอบคมสองด้านเพื่อประสิธิภาพในการตัดที่มากขึ้น และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความปลอดภัยและ ความประหยัดแก่ลูกค้า

เครื่องหมายการค้า ได้ถูกออกแบบ และนำมาใช้ในสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1910 และได้ทำการจดลิขสิทธิ์ ในปี ค.ศ.1927 ที่เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ส่งผลผลิตไปจำหน่ายยัง นิวยอร์ค, ลอนดอน, และ โตรอนโต


           อย่างไรก็ตาม การออกแบบผลิตภัณฑ์มีดใบบาง ที่มีลักษณะใช้แล้วทิ้งเฉกเช่นวัสดุสิ้นเปลือง โดยบริษัท ยิลเล็ตต์ ได้รับการตอบรับอย่างแพร่หลายในตลาด ประกอบกับยอดการจำหน่ายของบริษัทฯ ที่ลดลงในช่วงทศวรรษ 1950 ทำให้บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใบมีดที่ใช้กับแบตเตอเรี่ยนในการตัดผม และขนสัตว์เลี้ยง รวมทั้งใบมีดสำหรับกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานอดิเรก ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีการสั่งซื้อสินค้าทดแทน จากลูกค้าเก่าในค่าเฉลี่ยทุกๆ 5 ปี

           ในปี ค.ศ. 1974 บริษัทฯ ได้ถูกซื้อโดย บริษัท เอ็ดเวริด เทินเนอร์ แอนด์ ซัน จำกัด (Edward Turner and Son Ltd.) และได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ จำกัด (Durham Duplex Ltd.) ซึ่งในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับองค์กร เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน โดยมุ่งเป้าหมายในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ใบมีดติดเครื่องจักรและ มีดใบบาง บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ด้วยระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ (CNC-Computer Numerical Control) เพื่อให้ได้ผลิตผลขั้นสูงสุด ในต้นทุนที่ลดลง ในปี 1986 ด้วยทางบริษัทฯ เห็นว่าได้บรรลุเป้าหมายด้านความสามารถด้านการผลิตที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของใบมีดเครื่องจักร จึงได้มีการลุงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง นับจากนั้นมา

           ด้วยการเติบโตแบบก้าวกระโดด และความเสถียรของศักยภาพการผลิตใบมีดของโรงงานในเมือง เชฟฟิลด์ ทำให้บริษัทฯมีการขยายตัวทางด้านการส่งออกสินค้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯขยายการลงทุนเพื่อรองรับด้านการผลิต และการตลาด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายให้ชื่อว่า บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ (เซาท์อีสเอเชีย) จำกัด (Durham Duplex (SEA) Ltd.) ในปี ค.ศ. 2008 เพื่องรองรับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย และออสเตรเลีย

           ปัจจุบัน บริษัทฯจัดได้ว่าเป็นทั้งธุรกิจครอบครัว และธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งยังคงรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตในด้านงานตัดด้วยใบมีด เพื่อส่งออกสินค้าในทุกมุมของโลก รวมไปถึงความแน่วแน่ในการรักษาเอกลักษณ์ของการผลิต และผลิตผลดั้งเดิมตามแบบฉบับของตนเองสืบต่อไป


: Durham-Duplex