ผู้ผลิตและจำหน่ายใบมีดอุตสาหกรรม ใบมีดเครื่องจักรทุกชนิด          Th   |     En     
: Durham-Duplex

บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ (เซาท์อีสเอเชีย) จำกัดMachine Knives


Industrial Razor Blades

Hand KnivesEndurium High Performance Razor Blades
เอนดูเรียม มีดใบบางคุณภาพสูงสำหรับทุกงานตัดที่เน้นคุณภาพ

“เอ็นดูเรียม” เป็นมีดใบบางทีถุกผลิตจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการผลิต และ
การนวัตกรรมการคิดค้นวัสดุเฉพาะ ที่สามารถทนทานต่อการสึกหรอสูง ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งใบมีดที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานหลาก-
หลายรูปแบบ ในงานอุตสาหกรรม เดอแรม ดูเพล็กซ์ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก “เอ็นดูเรียม” ในประเทศ
แถบทวีปยุโรป   อังกฤษ   ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประเทศแถบตะวันออก   และตุวันออกกลาง และประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้ แต่เพียงผู้เดียว
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ครอบคลุมไปถึง M-2, M-2 เคลือบ, ใบมีดคาร์ไบด์, ใบมีดเซรามิค,   ใบมีดตัดแบ่ง ตลอดจน ใบมีดแบบ 3 รูและ  แบบแผ่นวงกลม
: Durham-Duplex