ผู้ผลิตและจำหน่ายใบมีดอุตสาหกรรม ใบมีดเครื่องจักรทุกชนิด          Th   |     En     
: Durham-Duplex

บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ (เซาท์อีสเอเชีย) จำกัดคุณภาพ      ภายใต้ข้อตกลงของโครงการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินธุรกิจ และการผลิตให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานฯ เพื่อให้แน่ใจว่า เราได้มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการในเรื่องของ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการผลิต ตลอดจนการจัดการองค์กร ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องรับประกันได้ว่า สินค้าคุณภาพของเรามีการผลิตภายใต้มาตรฐานสากลกำหนด
: Durham-Duplex