ผู้ผลิตและจำหน่ายใบมีดอุตสาหกรรม ใบมีดเครื่องจักรทุกชนิด          Th   |     En     
: Durham-Duplex

บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ (เซาท์อีสเอเชีย) จำกัดทรัพยากรบุคคลด้วยการยืนหยัดเป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญในวงการผลิตมีดอุตสาหกรรม เดอแรม ดูเพล็กซ์ ได้จัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่ เพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการเพิ่มพูนขีดความสามารถ และความรู้เฉพาะด้าน เกี่ยวกับเรื่องของทักษะเทคนิคการผลิต และเทคโนโลยีการผลิต


ดังนั้น ที่เดอแรม ดูเพล็กซ์ (เซาอีสเอเชีย) ได้มีการจัดอบรมพนักงาน ด้วยหลักสูตรต่างๆ มากมาย โดยการถ่ายทอดจากบริษัทแม่ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งมาตรฐานการผลิต และการบริหารองค์กรมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวกัน
: Durham-Duplex