ผู้ผลิตและจำหน่ายใบมีดอุตสาหกรรม ใบมีดเครื่องจักรทุกชนิด          Th   |     En     
: Durham-Duplex

บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ (เซาท์อีสเอเชีย) จำกัดการให้บริการ     ตลอดระยะเวลา 100 ปี ของการหยัดยืนในเมืองเชฟฟิลด์, เดอแรม ดูเพล็กซ์ ได้อุทิศเวลาทั้งหมดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนบุคคลากร เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า
     ปัจจุบันนี้ “การให้บริการแก่ลูกค้า” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในมุมมองของลูกค้าทั่วไป และความคาดหวังเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจการแข่งขันระหว่างภาคธุรกิจ โดยการรวมสินค้าและบริการเข้าด้วยกันในทุกวันนี้ เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีทางเลือกที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับสินค้า และบริการที่ดีที่สุด
: Durham-Duplex